Prestige 400
تعرفه ها جهت یک ساعت اجاره شنار میباشد , حداکثر ظرفیت شناور 12 نفر می باشد

ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما متشکریم!
شماره تأیید شما: