عکاسی با دوربین حرفه ای DSLR

(شامل 50 الی 100عکس) 

فیلمبرداری یک ساعت

(یک ویدیو گپرو + DSLR)

کلیپ 1 الی 4 دقیقه

پک کامل عکسها کیفیت اصلی همراه با 10 فریم عکس ا نتخابی ادیت شده

2 عکس تخته شاسی یا 3 عکس چاپی 20 * 30

3.500.000 تومان

عکاسی با دوربین حرفه ای DSLR (شامل 150 الی 200 فریم عکس)

فیلمبرداری یک ساعت

(دوربین اوسمو یا دوربین گپرو +یک دوربین DSLR)

تصویر برداری هوایی (یک پرواز 20 دقیقه ای)

کلیپ 1 الی 4 دقیقه ای با آهنگ دلخواه مشتری + تدوین با اصلاح رنگ و نور با خروجی Full HD

20 فریم عکس ادیت شده

10 عکس چاپی 20 * 30

4.700.000 تومان

عکاسی با دوربین حرفه ای DSLR (شامل 200الی 250 فریم عکس)

فیلمبرداری یک ساعت

(دوربین اوسمو + دوربین گپرو +یک دوربین DSLR)

تصویر برداری هوایی (2 پرواز 20 دقیقه ای)

دو کلیپ 3 الی 4 دقیقه ای با آهنگ دلخواه مشتری + تدوین با اصلاح رنگ و نور با خروجی Full HD

20 فریم عکس ادیت شده

آلبوم عکس 30* 40 ده برگ (شمل 20 عکس)

10.500.000 تومان

عکاسی با دوربین حرفه ای بابت  یک ساعت (تعدادد  100الی 50 فریم )  1.500.000 تومان

فیلمبرداری بابت  یک ساعت (دوربین حرفه ای و گپرو)   1.500.000 تومان

خدمات تصویر برداری هوایی (هر پرواز 20 دقیقه ای)   1.200.000 تومان