ویژگی های کلیدی:

  • طول شناور ٧ متر
  • ماکسیمم ظرفیت ٧ نفر

اجاره این شناور: ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ساعتی
+
9 درصد مالیات

سایر شناورها

ویدیو ها

تصاویر

Jet boat3
اجاره قایق تفریحی Jet boat (7)
Jet boat2
Jet boat5
Jet boat1