ویژگی های کلیدی:

طول شناور: ۶ متر

ماکسیمم ظرفیت : ۷ نفر

اجاره این شناور: ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ساعتی
+
9 درصد مالیات

سایر شناورها

ویدیو ها

تصاویر

Badilli1
اجاره قایق در کیش Badili (2)
اجاره قایق در کیش Badili (1)
شناور Badilli (1)
اجاره قایق در کیش Badili (2)